Inventarisatie Duurzame Openbare ruimte Deest

Beste inwoner of partnerorganisatie in Deest,

Graag nodigen we jou uit om samen met ons in beeld te brengen wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter/ uitstraling te geven. Dit hadden we graag gedaan met een Duurzaam Deest Wandeling maar gezien corona is het niet mogelijk om fysiek met meerdere mensen de situatie in kaart te brengen en ideeën te delen. Daarom doen we het nu als volgt:

 

1.    Inventarisatieformulier: 

Bijgaand treffen jullie een inventarisatieformulier aan met 5 vragen. Aan jullie het verzoek om dit formulier in te vullen op basis van de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING (zie onderstaand). Je kunt je antwoorden in dit formulier verwerken en met bijbehoren foto’s of schetsen sturen naar a.schreven@drutenwijchen.nl. Svp voor 23 februari 2021.

 

2.    Online bijeenkomst: Op 4 maart 15.30-17.00 uur organiseren we een online Deest safari. Daar bespreken we de eerste uitkomsten van de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING en werken we de ideeën voor Deest verder uit. Je kunt je hiervoor aanmelden via a.schreven@drutenwijchen.nl. Svp voor 1 maart 2021.

 

Waarom?

In Deest werken we aan een integrale aanpak Deest, zie bijlage. Dit plan is in december 2020 door de raad vastgesteld. Eén van de deelprojecten hierin is Duurzame Openbare Ruimte Deest. We willen samen met jullie in beeld brengen wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter/ uitstraling te geven. Deest is eerder aangewezen als pilot in duurzaamheid. Duurzaamheid is breder dan het energievraagstuk. Het gaat ook over meer groen, minder stenen, meer ruimte voor water, sociaal contact, nieuwe vormen van mobiliteit enzovoort. In dit project willen we in beeld brengen wat precies onze ambitie wordt in het versterken van groen, terugdringen van verstening en het creëren van een klimaatadaptieve omgeving in Deest en wat dit betekent qua kosten. Op basis van jullie input stellen we voor april 2021 een voorstel op voor de raad zodat we de raad kunnen vragen om budget voor 2022 e.v. Wat we al binnen bestaand budget en capaciteit aan kunnen pakken, pakken we zo spoedig mogelijk op. Grotere projecten kunnen we per 2022 e.v. oppakken als de raad instemt met ons voorstel om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.

 

WAT Duurzaam Deest Wandeling

WAT staat voor Walking Apart Together. Gezien corona is het niet mogelijk om op korte termijn samen een fysieke wandeling te maken. Daarom willen we je vragen om zelf of samen met een andere inwoner/partnerorganisatie de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING te maken en in beeld te brengen waar volgens jou de kansen en uitdagingen liggen in relatie tot een Duurzame openbare ruimte Deest. Het kader is de kern Deest. Het buitengebied hoort hier dus ook bij. Wees gerust creatief en kijk vanuit een brede bril. Het gaat om fysiek, sociaal, groen, water, mobiliteit en energie. Kijk naar kansen en uitdagingen. Wat is er mogelijk? En wat is hiervoor nodig? Waar kunnen we waarde creëren en wat moet er echt gebeuren. Weet je al welke regels hierin een belemmering kunnen zijn? Geef ze dan aan.

 

Ken je mensen die het ook leuk en zinvol vinden om deel te nemen aan deze inventarisatie en de online Deest safari. Stuur deze uitnodiging dan gerust door. Als er nog vragen zijn dan horen we het graag. Ook hiervoor kun je contact opnemen met a.schreven@drutenwijchen.nl.

 

We hopen dat je meedoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Vanessa Zondag

Strategisch Adviseur Bestuur en Organisatie

Bijlage 1 Integrale aanpak Deest Duurzame Openbare Ruimte in Deest – Wat Waarom Wie Inventarisatielijst Deest

 

Lees verder

Brief Extra container van de Dar in de Gaarden

Deze brief hebben wij als dorpsraad gestuurd aan de Dar en gemeente Druten.

Geachte heer, mevrouw,

Als dorpsraad van Deest ontvangen wij diverse klachten met betrekking tot het aantal restafvalcontainers in Deest met name in de wijk de Gaarden.
De dichtstbijzijnde container bevindt zich daar op zo’n halve kilometer afstand.
Daarom pleiten wij voor een extra container in deze wijk en wij kijken graag samen met u en de gemeente naar een geschikte plek.
Kunnen wij hiervoor een afspraak met u maken om hiernaar te kijken?
In afwachting van uw reactie.

Lees verder

Herplaatsing pinautomaat in Deest

Onderstaande brief hebben wij als dorpsraad richting de Rabobank van Maas & Waal gestuurd.

Geachte directie,

Zoals u wellicht bekend is, heeft het dorp Deest sinds 27 juni 2020 niet meer de mogelijkheid in het
dorp gebruik te maken van een pinautomaat. Op die datum sloot namelijk de enige supermarkt
definitief de deuren en daarmee is de pinautomaat niet meer toegankelijk en inmiddels weggehaald.
Middels deze brief verzoeken wij u in overleg met “Geldmaat” een pinautomaat te herplaatsen in ons
dorp in uw verzorgingsgebied. Wij doen hierbij een beroep op uw eigen missie zoals te lezen is op de
website: “Excellente klantbediening vanuit de menselijke maat.”
De inwoners van Deest moeten nu voor het gebruik van een pinautomaat of naar Druten of naar
Winssen en dat is in beide gevallen een afstand van ongeveer 5 kilometer. Voor met name de oudere
inwoners in het dorp, een substantieel deel van de inwoners, een te grote afstand. En met het
verdwijnen van de pinautomaat (en supermarkt) is het dorp weer een stukje van het
voorzieningenniveau kwijtgeraakt, waarmee ook de leefbaarheid weer iets meer onder druk is
komen te staan.
Het is mij bekend dat alle pinautomaten tegenwoordig Geldmaat zijn of worden en daarom heb ik
inmiddels twee keer via een mail van de site van Geldmaat gevraagd naar de mogelijkheden van het
plaatsen van een Geldmaat in ons dorp. Helaas heb ik op die verzoeken geen enkele reactie van de
kant van Geldmaat ontvangen en daarom richt ik mij nu tot u.
Wij verzoeken u derhalve contact op te nemen met Geldmaat om te bewerkstelligen dat er in ons
dorp weer een pinautomaat herplaatst zal worden. Wat betreft de locatie willen wij erop wijzen dat
de gemeente van plan is het dorpsplein opnieuw in te gaan richten. In overleg met de gemeente kan
mogelijk een vrijstaande automaat geplaatst worden op een mooie plek op het heringerichte plein.
Wij hopen van u als lokale en betrokken bank een positieve reactie te mogen ontvangen op ons
verzoek .

Lees verder

Oproep aan alle verenigingen en inwoners van Deest.

Als D’n Droad Deest proberen we op dit moment vooral te bemiddelen voor mensen die een zeer klein netwerk hebben en daarom geen familie, vrienden of buren hebben waar ze een beroep op kunnen doen, voor boodschappen of contact. Wij zetten dit door naar Meer voor mekaar.

Zijn er mensen die je kent, of waar jullie over de vloer komen, die;

  • Zelf geen boodschappen kunnen doen en niemand hebben die dit voor ze kan doen of
  • De hele dag alleen zitten en verlegen zitten om een praatje of
  • Geen idee hebben hoe ze hun dag door moeten komen.

Vraag ze dan of wij contact met ze op mogen nemen. Wij kijken dan wat we voor ze kunnen betekenen.

Contactgegevens mogen gestuurd worden naar: info@dundroaddeest.nl

Lees verder

Wil je ook gebruik maken van glasvezel in Deest?

De dorpsraad wil u wijzen op de mogelijkheden voor glasvezel in Deest.

Glasvezelbuitenaf is het bedrijf dat deze kabel wil gaan aanleggen in Deest, Afferden en Puiflijk. Glasvezel geeft een supersnelle en stabiele verbinding waarmee je klaar bent voor de toekomst. Je beschikt over een eigen aansluiting die je met niemand hoeft te delen, waardoor je nooit last hebt van digitale spitsuren en storingen. Zo is de verbinding altijd snel en stabiel.

De aansluiting op de kabel is nu gratis tot het moment dat men deze tot de voordeur bij je komt aanleggen. Het gehele dorp Deest krijgt deze aansluiting is er inmiddels besloten door glasvezelbuitenaf. Als je uiteindelijk op een later tijdstip op glasvezel zou willen overgaan, dan ga je hiervoor rond de  €1000,- aansluitkosten betalen. Op het open glasvezelnetwerk is er een keuze uit vier diensten aanbieders die verschillende pakketten (internet, televisie en/of telefoon) aanbieden.

Kijk voor meer informatie op glasvezelbuitenaf.nl

Lees verder

D’n Droad: iets voor jou?

Beste bewoner(s),

Jij weet wat belangrijk is voor je buurt en dorp. Jij weet wat nog ontbreekt of wat meer aandacht vraagt. Ook ken je medebewoners en hun wensen en behoeften. Daarom vragen we jou om lid van onze Dorpsraad te worden.

Wat kan en mag je als dorpsraadslid?
Als dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medebewoners uit Deest om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in het dorp. Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken. Daarnaast adviseert de dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten. Zo wordt jouw dorp nóg fijner om te wonen!

Wie zoeken we?
Iemand die maatschappelijk betrokken is en in het werkgebied van de Dorpsraad woont, zich hiervoor wil inzetten en de tijd hiervoor vrij kan en natuurlijk wil maken. De Dorpsraad Deest is een zeer jonge Dorpsraad en deze laat zien dat niet volgens strakke protocollen gewerkt hoeft te worden. Er is zeer zeker ruimte voor nieuwe ideeën, dus laat deze kans niet voorbij gaan om ook jouw inbreng te laten horen.

Wil je je aanmelden als dorpsraadslid?
Spreekt dit je aan, en heb je interesse in een plek in de dorpsraad? Dan kun je voor een vrijblijvend verkennend gesprek contact opnemen met de voorzitter Harry van Geelen  (voorzitter@dundroaddeest.nl of bij een van de andere leden: Koen van Aanholt, Marc Alewijn, Erik vd Broek, Berry vd Broek en Rolf Janssen.

Mocht je zelf geen interesse hierin hebben, maar ken je iemand waarvan je denkt dat die geschikt hiervoor is en wellicht wel interesse hierin heeft, dan horen wij dit graag van je.

Natuurlijk zullen alle contacten en tips vertrouwelijk worden behandeld.

Lees verder

Komende vergaderingen

De vergaderingen komen tot nader order te vervallen in verband met het Corona virus. Het bestuur zal haar vergaderingen wel gewoon door laten gaan, dus heeft u punten voor de dorpsraad laat het ons dan gerust weten.

Als het weer mogelijk is zal de nieuwe agenda voor de 4 algemene vergaderingen geplaatst gaan worden .

Lees verder