Dorpsraad D’n Droad is er voor de Deestenaren

De gemeente Druten wil bewoners graag actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Ook wil de gemeente de afstand tussen de gemeente en de burgers verkleinen. Hiervoor zijn dorpsraden zeer geschikt.

Dorpsraad geeft de gemeente advies over bestemmingsplannen en wijzigingen daarvan, over inrichting en beheer van de openbare ruimte, over veiligheid en nog veel meer aspecten die te maken hebben met de leefbaarheid in de kernen en de leefomgeving van de inwoners. De dorpsraad kan initiatieven nemen voor projecten om de inwoners van Deest dichter bij elkaar te brengen.

De Dorpsraad legt hierover verantwoording af aan de inwoners tijdens vergaderingen die 4 x per jaar plaatsvinden. Tot nader order zijn deze in verband met het Covid virus tijdelijk geschrapt.

Contactgegevens Dorpsraad Deest

Algemene contactgegevens

E-mail: info@dundroaddeest.nl
Postadres:

Stichting Dorpsplatform Deest d’n Droad
Gravendaal 19
6653 BR  DEEST

image