Op vrijdag 17 september trakteert de gemeente op koffie met iets lekkers! De gemeente gaat samen met stedenbouwkundig bureau Spacevalue dan graag met inwoners van Deest in gesprek. Ze praten graag met u over de leefbaarheid in Deest en uw wensen voor de toekomst.

Extra aandacht voor de leefbaarheid in Deest is nodig. Inwoners vergrijzen en een supermarkt en een kroeg verdwijnen. De vraag naar één- en tweepersoonswoningen in Deest neemt steeds meer toe. Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Deest zich zorgen maken. Zorgen over de terugloop van het aantal verenigingen en het verenigingsleven. Het wonen in Deest moet klaar zijn voor de toekomst. Woningen moeten passen bij de inwoners. En woningen moeten duurzamer worden.

In gesprek over de ontwikkeling van Deest Zuid
In Deest Zuid worden al woningen toegevoegd met de projecten De Gaarden Fase 1 en Fase 2. Daaromheen liggen ook mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling. De gemeente gaat daarom samen met stedenbouwkundig bureau Spacevalue een ontwikkelvisie maken voor Deest Zuid. Dat kan niet zonder de hulp van de inwoners en ondernemers van Deest. Zij weten als geen ander wat het dorp nodig heeft om de leefbaarheid en het aanbod aan voorzieningen op peil te houden. Op vrijdag 17 september gaan Spacevalue en de gemeente hierover in gesprek met de mensen in Deest. Vanaf 10.00 uur staan zij op het plein voor dorpshuis ’t Trefpunt. Rond 13.30 uur verplaatsen zij naar het schoolplein van basisschool ’t Klosterhufke. De koffie met wat lekkers staat dan klaar!

Samen aan de slag in Deest
Gemeente Druten is de komende jaren hard aan het werk in Deest. Enerzijds omdat inwoners zich zorgen maken. Anderzijds om Deest prettig en leefbaar te houden, nu en in de toekomst. De gemeente pakt veel verschillende dingen aan. Van woningbouw in Deest Zuid tot het opknappen van Wilgenland. Van de verfraaiing van het dorpshart tot een duurzame en groene openbare ruimte. En van duurzame verwarming tot een veilige Vriezeweg. Meer weten? Kijk op www.druten.nl/samenaandeslagindeest