Groenplan Deest fase 2

De gemeente heeft in samenwerking met de dorpsraad Deest en stichting Goeie Gronden gekeken naar de kwaliteit van het openbaar groen in Deest. Vanuit de groenvisie Deest is een groenplan opgesteld. Begin 2021 is hiervan fase 1 uitgevoerd. Gezamenlijk is nu fase 2 van het groenplan Deest uitgewerkt. In december start de aannemer met het opknappen van deze plekken in Deest.
Wilt u weten wat er in Deest veranderd?
Onderaan deze pagina vindt u een overzichtskaart en lijst van alle locaties waar we het groen de komende jaren in Deest willen aanpassen. Ook vindt u daar de plannen voor de deellocaties van fase 2.
Heeft u vragen over de aanpassingen van het groen?
Neem dan contact op met groenbeheerder Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 7229 of stuur een mail naar p.van.wolferen@drutenwijchen.nl.
Heeft u vragen over het groenonderhoud?
Neem dan contact op met uw wijkbeheerder Frans Kersten. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 088 432 7000 of via e-mailadres wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Deest groenplan tekeningen fase 2                   Deest groenplan overzichtskaart

Lees verder

Luierinzameling gestart

Sinds 1 november haalt Dar luiers en incontinentiemateriaal gratis gescheiden op. Dit afval stopt u gratis in de luiercontainers in uw buurt. Ook de speciale luierzakken zijn gratis.

Toegang luiercontainer aanvragen

Volle luierzakken brengt u naar de speciale luiercontainer. U gebruikt uw afvalpas om de luiercontainer te openen. Deze afvalpas gebruikt u ook bij het openen van de ondergrondse container. U heeft toegang nodig om de luiercontainer te openen. Toegang aanvragen kan op 2 manieren:

• Digitaal via www.dar.nl/luiers
• Telefonisch via telefoonnummer 024 3716 000. Dar regelt dan uw toegang voor de luiercontainer.

Heeft u geen afvalpas meer? Vraag er een aan via www.dar.nl/afvalpas of telefonisch via 024 3716 000.

Waar staan de luiercontainers?

De luiercontainers staan op verschillende plekken in de gemeente Druten:

• Afferden: Koningsplein, bij Dorpshuis De Meent
• Deest: Grotestraat, bij Dorpshuis ’t Trefpunt naast de ondergrondse containers.
• Druten: Kasteelhof, naast de gft-verzamelcontainer
• Druten: Ooievaarstraat, naast de ingang van KION Kubus
• Druten: Scharenburg, op de parkeerplaats van Albert Heijn, naast de ondergrondse containers.

• Horssen: Octopusstraat, bij Basisschool de Octopus

• Puiflijk: Koningsweg, bij de parkeerplaats van Dorpshuis de Lier, naast de ondergrondse containers.

Gratis zakken voor luiers en incontinentiemateriaal
Voor het scheiden van luiers heeft u speciale luierzakken nodig. De zakken kunt u op verschillende plekken halen. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis en bij veel wijkcentra. De speciale luierzakken zijn gratis.

Lees verder

Kom mee ontwerpen aan Deest Zuid! Online sessie geworden

 

Graag nodigen wij u uit om op 18 november on line mee te denken met de
volgende stap in de Ontwikkelingsvisie voor Deest Zuid. We kijken deze
avond eerst samen terug op de activiteiten in september. We spraken
elkaar toen op straat en u kon een online vragenlijst invullen. U gaf
ons veel informatie over de leefbaarheid, wonen in Deest en uw wensen
voor de toekomst. Door uw reactie staan nu de eerste ideeën op papier.
Deze ideeën bekijken en bespreken we graag samen met u als inwoner of
ondernemer van Deest. Met uw reactie kunnen wij de ideeën beoordelen,
schetsen maken en de ideeën daarna nog concreter maken.

Waar en wanneer?

De ontwerpsessie is op donderdag 18 november, van 19.30 uur tot 21.00
uur via Microsoft Teams. De inloop is om 19:00 om in te loggen en
eventueel het programma te installeren. We raden u aan om het programma
Microsoft Teams van tevoren te installeren als u een tablet of een
telefoon (Android of iOS) wilt gebruiken. Als u gebruik wilt maken van
een computer is geen software nodig, behalve een van de onderstaande
internet browsers: Microsoft Edge of Google Chrome. Hier is een handige
link:
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deelnemen-aan-een-vergadering-zonder-een-teams-account-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508

Benieuwd wat we nog meer in Deest doen?

Kijk dan eens op www.druten.nl/samenaandeslagindeest [2]

Ook via de Facebookpagina Samen aan de slag in Deest blijft u op de
hoogte van het laatste nieuws.

Met vriendelijke groet,

Joost Koningen

Lees verder

Kom mee ontwerpen aan Deest Zuid!

Graag nodigen wij u, namens de gemeente Druten uit, om op 18 november mee te denken met de volgende stap in de Ontwikkelingsvisie voor Deest Zuid. We kijken deze avond eerst samen terug op de activiteiten in september. We spraken elkaar toen op straat en u kon een online vragenlijst invullen. U gaf ons veel informatie over de leefbaarheid, wonen in Deest en uw wensen voor de toekomst. Door uw reactie staan nu de eerste ideeën op papier. Deze ideeën bekijken en bespreken we graag samen met u als inwoner of ondernemer van Deest. Met uw reactie kunnen wij de ideeën beoordelen, schetsen maken en de ideeën daarna nog concreter maken.

Waar en wanneer?
De ontwerpsessie is op donderdag 18 november, van 19.00 uur tot 21.00 uur, in dorpshuis ‘t Trefpunt. Als de coronamaatregelen het niet toestaan organiseren we een online ontwerpsessie.

Benieuwd wat we nog meer in Deest doen?
Kijk dan eens op www.druten.nl/samenaandeslagindeest
Ook via de Facebookpagina Samen aan de slag in Deest blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Lees verder

Buurtbewoners gezocht voor Gemeenten Samen Gezond!

✓ Bent u 18+?
✓ Woont u in Druten, Wijchen, Beuningen, Buren of Neder-Betuwe?
✓ Wilt u helpen om uw buurt of gemeente gezonder te maken?
Dan zijn wij op zoek naar u!
Binnen het project Gemeenten Samen Gezond gaan wij in de gemeenten Druten, Wijchen,
Beuningen, Buren en Neder-Betuwe de komende vier jaar de overgewicht aanpak
versterken.
Wij zijn benieuwd naar hoe u uw buurt of gemeente ervaart en wat naar uw mening beter
zou kunnen als het om gezondheid gaat. Bijvoorbeeld: in hoeverre voelt u zich door uw
buurt uitgenodigd om te bewegen, gezond te eten of elkaar te ontmoeten? Hoe zouden
buurtbewoners elkaar kunnen helpen om meer te bewegen en/of gezonder te eten?
Wat kunt u doen?
Meer dan u denkt! Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden, nodigen we u uit:
• Praat mee. U kunt meedoen aan een interview en/of een vragenlijst invullen over
uw omgeving. Of door lid te worden van de inwonerraad (1x per jaar). De
inwonerraad geeft tips over hoe dit project nog meer zou kunnen betekenen voor
inwoners.
• Beslis mee. Deel uw mening en ervaringen, geef tips en beslis mee over hoe we
samen stap voor stap uw buurt gezonder kunnen maken. Dat gebeurt in een
leerkring (2x per jaar).
• Onderzoek mee. Ga als co-onderzoeker samen met ons in gesprek met andere
buurtbewoners om te luisteren naar hun meningen en ervaringen.
Wat bieden wij?
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor uw hulp.
Er is goede begeleiding en u staat volop in contact
met andere buurtbewoners. Ook bieden we de
mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een
leerkring training.
Uw mening en hulp is voor ons heel belangrijk.
Zonder inwoners lukt het ons niet om Samen
Gezond te worden in uw buurt of gemeente!
Interesse of meer informatie?
Mail of Bel Maud ter Bogt via mterbogt@ggdgelderlandzuid.nl of 06-23 87 41 78.

Lees verder

Aangeklede koffie in Deest

Op vrijdag 17 september trakteert de gemeente op koffie met iets lekkers! De gemeente gaat samen met stedenbouwkundig bureau Spacevalue dan graag met inwoners van Deest in gesprek. Ze praten graag met u over de leefbaarheid in Deest en uw wensen voor de toekomst.

Extra aandacht voor de leefbaarheid in Deest is nodig. Inwoners vergrijzen en een supermarkt en een kroeg verdwijnen. De vraag naar één- en tweepersoonswoningen in Deest neemt steeds meer toe. Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Deest zich zorgen maken. Zorgen over de terugloop van het aantal verenigingen en het verenigingsleven. Het wonen in Deest moet klaar zijn voor de toekomst. Woningen moeten passen bij de inwoners. En woningen moeten duurzamer worden.

In gesprek over de ontwikkeling van Deest Zuid
In Deest Zuid worden al woningen toegevoegd met de projecten De Gaarden Fase 1 en Fase 2. Daaromheen liggen ook mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling. De gemeente gaat daarom samen met stedenbouwkundig bureau Spacevalue een ontwikkelvisie maken voor Deest Zuid. Dat kan niet zonder de hulp van de inwoners en ondernemers van Deest. Zij weten als geen ander wat het dorp nodig heeft om de leefbaarheid en het aanbod aan voorzieningen op peil te houden. Op vrijdag 17 september gaan Spacevalue en de gemeente hierover in gesprek met de mensen in Deest. Vanaf 10.00 uur staan zij op het plein voor dorpshuis ’t Trefpunt. Rond 13.30 uur verplaatsen zij naar het schoolplein van basisschool ’t Klosterhufke. De koffie met wat lekkers staat dan klaar!

Samen aan de slag in Deest
Gemeente Druten is de komende jaren hard aan het werk in Deest. Enerzijds omdat inwoners zich zorgen maken. Anderzijds om Deest prettig en leefbaar te houden, nu en in de toekomst. De gemeente pakt veel verschillende dingen aan. Van woningbouw in Deest Zuid tot het opknappen van Wilgenland. Van de verfraaiing van het dorpshart tot een duurzame en groene openbare ruimte. En van duurzame verwarming tot een veilige Vriezeweg. Meer weten? Kijk op www.druten.nl/samenaandeslagindeest

Lees verder

Buurtfonds Gemeente Druten

Sinds een jaar bestaat er een Buurtfonds in de gemeente Druten.

Een particulier of niet commerciële vrijwilligersorganisatie kan dan een
financiële aanvraag indienen via een laagdrempelige procedure.

Dit Buurtfonds is een gemeentelijk steuntje in de rug voor het opzetten
van particuliere initiatieven,

activiteiten en/of voorzieningen, die bijdragen aan het algemeen welzijn
en de leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp.

Ongetwijfeld staan er meerdere te trappelen om na de coronacrisis de
draad van weleer weer op te pakken en daarvoor een financieel beroep willen doen op het Buurtfonds.

De aanvraag wordt beoordeeld door een breed samengestelde burgerjury.
Deze jury is echter nog niet helemaal compleet.

Alle dorpen van onze gemeente zijn vertegenwoordigd, behalve
…….Deest!.

Kandidaten voor de zetel, jong en oud kunnen zich melden bij
MeerVoormekaar (www.meervoormekaar.nl)

Heeft u vooraf nog vragen dan kunt u zich in verbinding stellen met
burgerjurylid Th.Roelofs (taj.roelofs@kpnplanet.nl) .

Lees verder

Eerste plantdag Deest

Zoals bekend zal het groen in ons dorp aangepakt en opgeknapt worden met als doel de biodiversiteit van het groen te vergroten. Ieder huishouden heeft onlangs een brief gekregen van de gemeente waarin werd aangekondigd waar men het groen wil aanpassen en hoe men dat wil doen. Bijna iedere straat komt aan de beurt. Zaterdagmiddag 20 maart hebben een aantal vrijwilligers samen met wethouder Willy Brink en onder leiding van André Janssen een start gemaakt met het uitvoeren van het Groenplan Deest. Op verschillende locaties zijn vooral rozen en wat wilgen gepland. Binnenkort start de aannemer met de rest van fase 1 en volgend jaar volgt de tweede fase.

 

 

 

Lees verder