Aanpak overlast hondenpoep in Deest

In Deest ervaren inwoners veel overlast van hondenpoep op de stoep of het gras. Dit was
de aanleiding voor inwoner Ilona de Leer om samen met enkele hondenbezitters te
bekijken wat de beste plek is voor een hondenpoepbak. Samen met Dorpsraad Dundroad,
Dorpslijst Deest en de gemeente heeft zij de wensen voor de locaties besproken.
De gemeente heeft nu toegezegd dat ze vier extra hondenpoepbakken bijplaatsen in
Deest. Op twee locaties verplaatst de gemeente een afvalbak voor een beter gebruik.
Wilt u weten waar deze afvalbakken staan? Kijk dan op de kaart.
In Deest is het verplicht om hondenpoep buiten de hondenuitlaatvoorzieningen op te
ruimen. Pak daarom de poep van uw hond met een zakje op en gooi deze in een van de
beschikbare afvalbakken.

Kaart locaties hondenuitlaatvoorzieningen en afvalbakken Deest

Lees verder

Integrale aanpak Deest

De gemeente is op diverse plaatsen in Deest samen met de inwoners bezig
met de verfraaiing en verduurzaming van ons dorp. Deze projecten worden
in onderlinge samenhang uitgevoerd en dat noemt men een integrale
aanpak. Het dorpsplein wordt opnieuw ingericht, evenals de Vriezeweg.
Er is een groenplan en er komt een plan voor duurzame warmte in Deest.
Als u vragen hebt met betrekking tot deze projecten kunt u contact
opnemen met de genoemde contactpersonen.

Activiteiten integrale aanpak Deest met contactpersonen

 

Lees verder