De gemeente is op diverse plaatsen in Deest samen met de inwoners bezig
met de verfraaiing en verduurzaming van ons dorp. Deze projecten worden
in onderlinge samenhang uitgevoerd en dat noemt men een integrale
aanpak. Het dorpsplein wordt opnieuw ingericht, evenals de Vriezeweg.
Er is een groenplan en er komt een plan voor duurzame warmte in Deest.
Als u vragen hebt met betrekking tot deze projecten kunt u contact
opnemen met de genoemde contactpersonen.

Activiteiten integrale aanpak Deest met contactpersonen