Sinds een jaar bestaat er een Buurtfonds in de gemeente Druten.

Een particulier of niet commerciële vrijwilligersorganisatie kan dan een
financiële aanvraag indienen via een laagdrempelige procedure.

Dit Buurtfonds is een gemeentelijk steuntje in de rug voor het opzetten
van particuliere initiatieven,

activiteiten en/of voorzieningen, die bijdragen aan het algemeen welzijn
en de leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp.

Ongetwijfeld staan er meerdere te trappelen om na de coronacrisis de
draad van weleer weer op te pakken en daarvoor een financieel beroep willen doen op het Buurtfonds.

De aanvraag wordt beoordeeld door een breed samengestelde burgerjury.
Deze jury is echter nog niet helemaal compleet.

Alle dorpen van onze gemeente zijn vertegenwoordigd, behalve
…….Deest!.

Kandidaten voor de zetel, jong en oud kunnen zich melden bij
MeerVoormekaar (www.meervoormekaar.nl)

Heeft u vooraf nog vragen dan kunt u zich in verbinding stellen met
burgerjurylid Th.Roelofs (taj.roelofs@kpnplanet.nl) .