Zoals bekend zal het groen in ons dorp aangepakt en opgeknapt worden met als doel de biodiversiteit van het groen te vergroten. Ieder huishouden heeft onlangs een brief gekregen van de gemeente waarin werd aangekondigd waar men het groen wil aanpassen en hoe men dat wil doen. Bijna iedere straat komt aan de beurt. Zaterdagmiddag 20 maart hebben een aantal vrijwilligers samen met wethouder Willy Brink en onder leiding van André Janssen een start gemaakt met het uitvoeren van het Groenplan Deest. Op verschillende locaties zijn vooral rozen en wat wilgen gepland. Binnenkort start de aannemer met de rest van fase 1 en volgend jaar volgt de tweede fase.