De gemeente heeft in samenwerking met de dorpsraad Deest en stichting Goeie Gronden gekeken naar de kwaliteit van het openbaar groen in Deest. Vanuit de groenvisie Deest is een groenplan opgesteld. Begin 2021 is hiervan fase 1 uitgevoerd. Gezamenlijk is nu fase 2 van het groenplan Deest uitgewerkt. In december start de aannemer met het opknappen van deze plekken in Deest.
Wilt u weten wat er in Deest veranderd?
Onderaan deze pagina vindt u een overzichtskaart en lijst van alle locaties waar we het groen de komende jaren in Deest willen aanpassen. Ook vindt u daar de plannen voor de deellocaties van fase 2.
Heeft u vragen over de aanpassingen van het groen?
Neem dan contact op met groenbeheerder Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 7229 of stuur een mail naar p.van.wolferen@drutenwijchen.nl.
Heeft u vragen over het groenonderhoud?
Neem dan contact op met uw wijkbeheerder Frans Kersten. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 088 432 7000 of via e-mailadres wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Deest groenplan tekeningen fase 2                   Deest groenplan overzichtskaart