De gemeente heeft in samenwerking met de dorpsraad Deest gekeken naar de kwaliteit van het openbaar groen in Deest. Gezamenlijk is het groenplan Deest opgesteld om op diverse plekken in Deest het groen op te knappen. Dit groenplan is een uitwerking van de groenvisie van Deest.

Wilt u weten wat er in Deest veranderd?
Kijk dan op www.dundroaddeest.nl. Hier vindt u een overzichtskaart en lijst van alle locaties waar we het groen de komende jaren in Deest willen aanpassen.

Heeft u vragen over de aanpassingen van het groen?
Neem dan contact op met groenbeheerder Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 7229 of stuur een mail naar p.van.wolferen@drutenwijchen.nl.

Wilt u meehelpen met het aanplanten van het groen?
Op 17 maart gaan we de entrees van Deest een groene inval geven. We gaan langs de entreewegen groen aanplanten. Wilt u meehelpen? Meld u dan aan bij André Janssen door een mail te sturen naar drieakkers@upcmail.nl.
Heeft u vragen over het groenonderhoud?
Neem dan contact op met uw wijkbeheerder Frans Kersten. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 088 432 7000 of via e-mailadres wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Deest groenplan deelplannen

Deest groenplan overzichtskaart

visie project bijVoorbeeld Deest Andre Janssen