Onderstaande brief hebben wij als dorpsraad richting de Rabobank van Maas & Waal gestuurd.

Geachte directie,

Zoals u wellicht bekend is, heeft het dorp Deest sinds 27 juni 2020 niet meer de mogelijkheid in het
dorp gebruik te maken van een pinautomaat. Op die datum sloot namelijk de enige supermarkt
definitief de deuren en daarmee is de pinautomaat niet meer toegankelijk en inmiddels weggehaald.
Middels deze brief verzoeken wij u in overleg met “Geldmaat” een pinautomaat te herplaatsen in ons
dorp in uw verzorgingsgebied. Wij doen hierbij een beroep op uw eigen missie zoals te lezen is op de
website: “Excellente klantbediening vanuit de menselijke maat.”
De inwoners van Deest moeten nu voor het gebruik van een pinautomaat of naar Druten of naar
Winssen en dat is in beide gevallen een afstand van ongeveer 5 kilometer. Voor met name de oudere
inwoners in het dorp, een substantieel deel van de inwoners, een te grote afstand. En met het
verdwijnen van de pinautomaat (en supermarkt) is het dorp weer een stukje van het
voorzieningenniveau kwijtgeraakt, waarmee ook de leefbaarheid weer iets meer onder druk is
komen te staan.
Het is mij bekend dat alle pinautomaten tegenwoordig Geldmaat zijn of worden en daarom heb ik
inmiddels twee keer via een mail van de site van Geldmaat gevraagd naar de mogelijkheden van het
plaatsen van een Geldmaat in ons dorp. Helaas heb ik op die verzoeken geen enkele reactie van de
kant van Geldmaat ontvangen en daarom richt ik mij nu tot u.
Wij verzoeken u derhalve contact op te nemen met Geldmaat om te bewerkstelligen dat er in ons
dorp weer een pinautomaat herplaatst zal worden. Wat betreft de locatie willen wij erop wijzen dat
de gemeente van plan is het dorpsplein opnieuw in te gaan richten. In overleg met de gemeente kan
mogelijk een vrijstaande automaat geplaatst worden op een mooie plek op het heringerichte plein.
Wij hopen van u als lokale en betrokken bank een positieve reactie te mogen ontvangen op ons
verzoek .