Beste inwoner of partnerorganisatie in Deest,

Graag nodigen we jou uit om samen met ons in beeld te brengen wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter/ uitstraling te geven. Dit hadden we graag gedaan met een Duurzaam Deest Wandeling maar gezien corona is het niet mogelijk om fysiek met meerdere mensen de situatie in kaart te brengen en ideeën te delen. Daarom doen we het nu als volgt:

 

1.    Inventarisatieformulier: 

Bijgaand treffen jullie een inventarisatieformulier aan met 5 vragen. Aan jullie het verzoek om dit formulier in te vullen op basis van de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING (zie onderstaand). Je kunt je antwoorden in dit formulier verwerken en met bijbehoren foto’s of schetsen sturen naar a.schreven@drutenwijchen.nl. Svp voor 23 februari 2021.

 

2.    Online bijeenkomst: Op 4 maart 15.30-17.00 uur organiseren we een online Deest safari. Daar bespreken we de eerste uitkomsten van de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING en werken we de ideeën voor Deest verder uit. Je kunt je hiervoor aanmelden via a.schreven@drutenwijchen.nl. Svp voor 1 maart 2021.

 

Waarom?

In Deest werken we aan een integrale aanpak Deest, zie bijlage. Dit plan is in december 2020 door de raad vastgesteld. Eén van de deelprojecten hierin is Duurzame Openbare Ruimte Deest. We willen samen met jullie in beeld brengen wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter/ uitstraling te geven. Deest is eerder aangewezen als pilot in duurzaamheid. Duurzaamheid is breder dan het energievraagstuk. Het gaat ook over meer groen, minder stenen, meer ruimte voor water, sociaal contact, nieuwe vormen van mobiliteit enzovoort. In dit project willen we in beeld brengen wat precies onze ambitie wordt in het versterken van groen, terugdringen van verstening en het creëren van een klimaatadaptieve omgeving in Deest en wat dit betekent qua kosten. Op basis van jullie input stellen we voor april 2021 een voorstel op voor de raad zodat we de raad kunnen vragen om budget voor 2022 e.v. Wat we al binnen bestaand budget en capaciteit aan kunnen pakken, pakken we zo spoedig mogelijk op. Grotere projecten kunnen we per 2022 e.v. oppakken als de raad instemt met ons voorstel om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.

 

WAT Duurzaam Deest Wandeling

WAT staat voor Walking Apart Together. Gezien corona is het niet mogelijk om op korte termijn samen een fysieke wandeling te maken. Daarom willen we je vragen om zelf of samen met een andere inwoner/partnerorganisatie de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING te maken en in beeld te brengen waar volgens jou de kansen en uitdagingen liggen in relatie tot een Duurzame openbare ruimte Deest. Het kader is de kern Deest. Het buitengebied hoort hier dus ook bij. Wees gerust creatief en kijk vanuit een brede bril. Het gaat om fysiek, sociaal, groen, water, mobiliteit en energie. Kijk naar kansen en uitdagingen. Wat is er mogelijk? En wat is hiervoor nodig? Waar kunnen we waarde creëren en wat moet er echt gebeuren. Weet je al welke regels hierin een belemmering kunnen zijn? Geef ze dan aan.

 

Ken je mensen die het ook leuk en zinvol vinden om deel te nemen aan deze inventarisatie en de online Deest safari. Stuur deze uitnodiging dan gerust door. Als er nog vragen zijn dan horen we het graag. Ook hiervoor kun je contact opnemen met a.schreven@drutenwijchen.nl.

 

We hopen dat je meedoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Vanessa Zondag

Strategisch Adviseur Bestuur en Organisatie

Bijlage 1 Integrale aanpak Deest Duurzame Openbare Ruimte in Deest – Wat Waarom Wie Inventarisatielijst Deest