Door corona zijn er veel minder activiteiten voor jongeren. Jongeren
hebben daardoor minder uitdaging. Minder actief zijn is niet goed voor
de gezondheid. De gemeenten Druten en Wijchen willen daarom activiteiten
voor jongeren stimuleren. Organisaties, ondernemers, verenigingen en
stichtingen die met jongeren werken kunnen daarom nu een bijdrage
aanvragen voor het organiseren van een jongerenactiviteit.

De gemeenten Druten en Wijchen hebben van de Rijksoverheid budget
gekregen om activiteiten voor jongeren te stimuleren. Dit geld krijgt de
gemeente vanuit het project Jeugd aan Zet (wintereditie 2021).

De bijdrage bedraagt € 10.000,- per gemeente.

We stellen max. 1.000 euro per aanvraag beschikbaar. Organisaties kunnen
tot en met 28 maart 2021 een aanvraag doen.

De belangrijkste _spelregels_ zijn:

•        De jeugdactiviteit is gericht is op kinderen en jongeren t/m
17 jaar.

•        De jeugd wordt betrokken bij organisatie en uitvoering van de
activiteit.

•        Er kan maar één keer een subsidie worden aangevraagd voor
het organiseren van de jeugdactiviteit.

•        Het mag ook een online activiteit zijn.

•        De jeugdactiviteit voldoet aan de huidige coronamaatregelen .
Deze huidige maatregelen gelden in ieder geval t/m 2 maart 2021. Mochten
de maatregelen veranderen, dan informeren wij u hier over.

•        Afhankelijk van de activiteit kunnen er nog aanvullende
voorwaarden zijn. We nemen in die gevallen contact op met de
organisatie.

•        Voor deze tijdelijke regeling geldt de Algemene
Subsidieverordening 2020. Alléén rechtspersonen kunnen de subsidie
aanvragen en ontvangen.

•        De activiteit vindt plaats voor 23 april 2021.

Beoordeling aanvraag en meer informatie

Afhankelijk van het aantal aanvragen wordt een keuze gemaakt uit de
aanmeldingen.

Het beschikbare budget wordt over de geselecteerde initiatieven
verdeeld. Het budget wordt over alle dorpskernen verdeeld (max. 2
aanvragen per dorpskern, maar OP = OP).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Melanie
Schonenberg via m.schonenberg-seelen@drutenwijchen.nl

Met vriendelijke groet,

  Marijke Cornelissen

  Medewerker Subsidie- en accommodatiebeheer