De vergaderingen komen tot nader order te vervallen in verband met het Corona virus. Het bestuur zal haar vergaderingen wel gewoon door laten gaan, dus heeft u punten voor de dorpsraad laat het ons dan gerust weten.

Als het weer mogelijk is zal de nieuwe agenda voor de 4 algemene vergaderingen geplaatst gaan worden .