Aangeklede koffie in Deest

Op vrijdag 17 september trakteert de gemeente op koffie met iets lekkers! De gemeente gaat samen met stedenbouwkundig bureau Spacevalue dan graag met inwoners van Deest in gesprek. Ze praten graag met u over de leefbaarheid in Deest en uw wensen voor de toekomst.

Extra aandacht voor de leefbaarheid in Deest is nodig. Inwoners vergrijzen en een supermarkt en een kroeg verdwijnen. De vraag naar één- en tweepersoonswoningen in Deest neemt steeds meer toe. Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Deest zich zorgen maken. Zorgen over de terugloop van het aantal verenigingen en het verenigingsleven. Het wonen in Deest moet klaar zijn voor de toekomst. Woningen moeten passen bij de inwoners. En woningen moeten duurzamer worden.

In gesprek over de ontwikkeling van Deest Zuid
In Deest Zuid worden al woningen toegevoegd met de projecten De Gaarden Fase 1 en Fase 2. Daaromheen liggen ook mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling. De gemeente gaat daarom samen met stedenbouwkundig bureau Spacevalue een ontwikkelvisie maken voor Deest Zuid. Dat kan niet zonder de hulp van de inwoners en ondernemers van Deest. Zij weten als geen ander wat het dorp nodig heeft om de leefbaarheid en het aanbod aan voorzieningen op peil te houden. Op vrijdag 17 september gaan Spacevalue en de gemeente hierover in gesprek met de mensen in Deest. Vanaf 10.00 uur staan zij op het plein voor dorpshuis ’t Trefpunt. Rond 13.30 uur verplaatsen zij naar het schoolplein van basisschool ’t Klosterhufke. De koffie met wat lekkers staat dan klaar!

Samen aan de slag in Deest
Gemeente Druten is de komende jaren hard aan het werk in Deest. Enerzijds omdat inwoners zich zorgen maken. Anderzijds om Deest prettig en leefbaar te houden, nu en in de toekomst. De gemeente pakt veel verschillende dingen aan. Van woningbouw in Deest Zuid tot het opknappen van Wilgenland. Van de verfraaiing van het dorpshart tot een duurzame en groene openbare ruimte. En van duurzame verwarming tot een veilige Vriezeweg. Meer weten? Kijk op www.druten.nl/samenaandeslagindeest

Lees verder

Aanpak overlast hondenpoep in Deest

In Deest ervaren inwoners veel overlast van hondenpoep op de stoep of het gras. Dit was
de aanleiding voor inwoner Ilona de Leer om samen met enkele hondenbezitters te
bekijken wat de beste plek is voor een hondenpoepbak. Samen met Dorpsraad Dundroad,
Dorpslijst Deest en de gemeente heeft zij de wensen voor de locaties besproken.
De gemeente heeft nu toegezegd dat ze vier extra hondenpoepbakken bijplaatsen in
Deest. Op twee locaties verplaatst de gemeente een afvalbak voor een beter gebruik.
Wilt u weten waar deze afvalbakken staan? Kijk dan op de kaart.
In Deest is het verplicht om hondenpoep buiten de hondenuitlaatvoorzieningen op te
ruimen. Pak daarom de poep van uw hond met een zakje op en gooi deze in een van de
beschikbare afvalbakken.

Kaart locaties hondenuitlaatvoorzieningen en afvalbakken Deest

Lees verder

Integrale aanpak Deest

De gemeente is op diverse plaatsen in Deest samen met de inwoners bezig
met de verfraaiing en verduurzaming van ons dorp. Deze projecten worden
in onderlinge samenhang uitgevoerd en dat noemt men een integrale
aanpak. Het dorpsplein wordt opnieuw ingericht, evenals de Vriezeweg.
Er is een groenplan en er komt een plan voor duurzame warmte in Deest.
Als u vragen hebt met betrekking tot deze projecten kunt u contact
opnemen met de genoemde contactpersonen.

Activiteiten integrale aanpak Deest met contactpersonen

 

Lees verder

Buurtfonds Gemeente Druten

Sinds een jaar bestaat er een Buurtfonds in de gemeente Druten.

Een particulier of niet commerciële vrijwilligersorganisatie kan dan een
financiële aanvraag indienen via een laagdrempelige procedure.

Dit Buurtfonds is een gemeentelijk steuntje in de rug voor het opzetten
van particuliere initiatieven,

activiteiten en/of voorzieningen, die bijdragen aan het algemeen welzijn
en de leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp.

Ongetwijfeld staan er meerdere te trappelen om na de coronacrisis de
draad van weleer weer op te pakken en daarvoor een financieel beroep willen doen op het Buurtfonds.

De aanvraag wordt beoordeeld door een breed samengestelde burgerjury.
Deze jury is echter nog niet helemaal compleet.

Alle dorpen van onze gemeente zijn vertegenwoordigd, behalve
…….Deest!.

Kandidaten voor de zetel, jong en oud kunnen zich melden bij
MeerVoormekaar (www.meervoormekaar.nl)

Heeft u vooraf nog vragen dan kunt u zich in verbinding stellen met
burgerjurylid Th.Roelofs (taj.roelofs@kpnplanet.nl) .

Lees verder

Eerste plantdag Deest

Zoals bekend zal het groen in ons dorp aangepakt en opgeknapt worden met als doel de biodiversiteit van het groen te vergroten. Ieder huishouden heeft onlangs een brief gekregen van de gemeente waarin werd aangekondigd waar men het groen wil aanpassen en hoe men dat wil doen. Bijna iedere straat komt aan de beurt. Zaterdagmiddag 20 maart hebben een aantal vrijwilligers samen met wethouder Willy Brink en onder leiding van André Janssen een start gemaakt met het uitvoeren van het Groenplan Deest. Op verschillende locaties zijn vooral rozen en wat wilgen gepland. Binnenkort start de aannemer met de rest van fase 1 en volgend jaar volgt de tweede fase.

 

 

 

Lees verder

Groenplan Deest

De gemeente heeft in samenwerking met de dorpsraad Deest gekeken naar de kwaliteit van het openbaar groen in Deest. Gezamenlijk is het groenplan Deest opgesteld om op diverse plekken in Deest het groen op te knappen. Dit groenplan is een uitwerking van de groenvisie van Deest.

Wilt u weten wat er in Deest veranderd?
Kijk dan op www.dundroaddeest.nl. Hier vindt u een overzichtskaart en lijst van alle locaties waar we het groen de komende jaren in Deest willen aanpassen.

Heeft u vragen over de aanpassingen van het groen?
Neem dan contact op met groenbeheerder Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 7229 of stuur een mail naar p.van.wolferen@drutenwijchen.nl.

Wilt u meehelpen met het aanplanten van het groen?
Op 17 maart gaan we de entrees van Deest een groene inval geven. We gaan langs de entreewegen groen aanplanten. Wilt u meehelpen? Meld u dan aan bij André Janssen door een mail te sturen naar drieakkers@upcmail.nl.
Heeft u vragen over het groenonderhoud?
Neem dan contact op met uw wijkbeheerder Frans Kersten. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 088 432 7000 of via e-mailadres wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Deest groenplan deelplannen

Deest groenplan overzichtskaart

visie project bijVoorbeeld Deest Andre Janssen

Lees verder

Agenda duurzame verwarming Deest online informatieavonden

Online informatieavonden, meld je nu aan!
In maart en april organiseren we 2 online informatieavonden:

Donderdag 11 maart: deze avond vertelt de techniekwerkgroep over verschillende duurzame alternatieven voor aardgas. De techniekwerkgroep bestaat uit inwoners van Deest die ondersteuning krijgen van professionals.

Donderdag 8 april: deze avond bespreken we de resultaten van de vragenlijst. Heb je de vragenlijst nog niet ingevuld? Doe dit dan alsnog. Invullen kan tot 22 maart via >deze link

De avonden starten om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.

Ben je nieuwsgierig of wil je meepraten? Meld je aan! Stuur een e-mail naar warmtedeest@drutenwijchen.nl. Wij sturen je daarna een link zodat je de online avond kunt volgen.
Tot dan!

Lees verder

Aanmelding warmtescan op 8 maart 2021 in Deest

De overheid heeft een landelijke doelstelling bepaald om voor 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij te maken. Gemeente Druten heeft Deest aangewezen als eerste wijk binnen de gemeente waar onderzoek gedaan wordt naar alternatieve duurzame energiebronnen. De opdracht voor dit onderzoek is gegund aan Nevision, via het platform Crowdheating.com, en EnergieSamen als gesprekspartner voor de inwoners van Deest.

De plannen voor een aardgasvrije wijk werden door het Drutense gemeentebestuur al bij de vorige begrotingsbehandeling gelanceerd. Deest wordt binnen Druten de voorloper om onderzoek te doen naar alternatieven duurzame energiebronnen in plaats van aardgas. Wat het beste alternatief is, is op dit moment nog niet duidelijk. De inwoners van Deest bepalen de komende maanden mee wat de beste oplossing voor het dorp is.

Gemengd dorp
Deest is het ideale dorp om te starten met de energietransitie. Het is een dorp met veel woningen die gebouwd zijn tussen 1960 en 1980. De praktijk leert dat bij veel woningen uit deze periode er nog enkele stappen te zetten zijn met betrekking tot verduurzamen.

Een groot deel van de woningen is in handen van woningstichting Woonwaarts. Naast de inwoners van Deest wordt ook Woonwaarts betrokken bij het onderzoek. Woonwaarts start binnenkort met het renoveren en verduurzamen van de woningen in Wilgenland. Onderdeel hiervan is deze woningen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Daarnaast is op termijn een vernieuwing van het gasnetwerk nodig. Dit maakt Deest meer dan geschikt voor dit onderzoek, aldus de gemeente Druten.

Duur?
Een overstap van gas naar bijvoorbeeld een warmtepomp of een warmtenet voor een heel dorp is niet gratis. Guy Hendriks, energieadviseur bij de firma Crowdheating benadrukt dat een overstap ook geld óplevert.

“Je energiekosten gaan omlaag, je investeert in het milieu en je omgeving en je huis wordt meer waard. Bovendien moeten we met zijn allen van het gas af voor 2050 en dan kun je niet wachten tot het bijna 2050 is.”

EnergieSamen is gestart met gesprekken met inwoners van het dorp voor het opzetten van een klankbordgroep ofwel buurtteam. “Het doel is om zoveel mogelijk samen met de bewoners optrekken en hen te helpen waar dat kan. Samen met de buurt krijgen we dit voor elkaar.”

Buurtteam
Ieder dorp heeft wel een inwoner van het type ondernemer, techneut, verbinder of aanpakker. Deze kwaliteiten gebruiken we om een buurtteam te vormen die voor de belangen van alle bewoners opkomt. De komende maanden worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin we samen met het buurtteam aan het werk gaan.

>Ja ik meld me aan voor het buurtteam van Deest.

Is jouw woning geschikt?
Veel bewoners staan open voor verandering. Ze vragen zich wel hardop af wat er nodig is en wie er opdraait voor de kosten. De ervaring leert dat veel bewoners in de loop van de tijd al energiebesparende maatregelen hebben gerealiseerd. Vaak is er niet veel meer nodig om een woning geschikt te maken voor de overstap naar aardgasvrij.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedere bewoner het inzicht krijgt wat de stap naar aardgasvrij voor hem of haar betekent. Daarom mag iedere bewoner van Deest gratis gebruik maken van dit online platform crowdheating.com.

Crowdheating platform gaat live, doe de huisscan
Vanaf nu kun je de huisscan invullen. In slechts enkele minuten tijd heb je inzichtelijk of jouw huis reeds geschikt is om van het aardgas af te kunnen of wat jij eventueel zelf nog kunt doen om klaar te zijn voor deze stap.

Hoe doe je dit:
Klik op “Meld je huis aan”.
Controleer de gegevens van je huis.
Op dat moment halen wij de bekende publieke data op. Deze data tonen wij direct aan jouw. Deze data kun je aanpassen of toevoegen al naar gelang dit nodig is.
Pas de gegevens van je huis aan en stuur deze anoniem door.

>Meld je huis aan

TIP
Zorg dat je het actuele jaarlijkse energieverbruik bij de hand hebt.

Wat ontvang je van ons?
Een rapport op maat waarin wij jouw tips geven over verdere verduurzaming van je huis, een indicatie van de kosten hiervan en een indicatie van de maandelijkse lastenbesparing.

Wat doen wij met jouw gegevens?
Deze gegevens gebruiken wij in ons onderzoek om het energieverbruik in Deest vast te stellen. Deze informatie is noodzakelijk om te berekenen hoeveel energie een alternatieve energiebron moet leveren zodat jij in de toekomst aardgasvrij kunt wonen.

Je helpt toch net als jouw buren mee aan het verduurzamen van Deest?

Lees verder

Jeugd aan Zet Wintereditie 2021

Door corona zijn er veel minder activiteiten voor jongeren. Jongeren
hebben daardoor minder uitdaging. Minder actief zijn is niet goed voor
de gezondheid. De gemeenten Druten en Wijchen willen daarom activiteiten
voor jongeren stimuleren. Organisaties, ondernemers, verenigingen en
stichtingen die met jongeren werken kunnen daarom nu een bijdrage
aanvragen voor het organiseren van een jongerenactiviteit.

De gemeenten Druten en Wijchen hebben van de Rijksoverheid budget
gekregen om activiteiten voor jongeren te stimuleren. Dit geld krijgt de
gemeente vanuit het project Jeugd aan Zet (wintereditie 2021).

De bijdrage bedraagt € 10.000,- per gemeente.

We stellen max. 1.000 euro per aanvraag beschikbaar. Organisaties kunnen
tot en met 28 maart 2021 een aanvraag doen.

De belangrijkste _spelregels_ zijn:

•        De jeugdactiviteit is gericht is op kinderen en jongeren t/m
17 jaar.

•        De jeugd wordt betrokken bij organisatie en uitvoering van de
activiteit.

•        Er kan maar één keer een subsidie worden aangevraagd voor
het organiseren van de jeugdactiviteit.

•        Het mag ook een online activiteit zijn.

•        De jeugdactiviteit voldoet aan de huidige coronamaatregelen .
Deze huidige maatregelen gelden in ieder geval t/m 2 maart 2021. Mochten
de maatregelen veranderen, dan informeren wij u hier over.

•        Afhankelijk van de activiteit kunnen er nog aanvullende
voorwaarden zijn. We nemen in die gevallen contact op met de
organisatie.

•        Voor deze tijdelijke regeling geldt de Algemene
Subsidieverordening 2020. Alléén rechtspersonen kunnen de subsidie
aanvragen en ontvangen.

•        De activiteit vindt plaats voor 23 april 2021.

Beoordeling aanvraag en meer informatie

Afhankelijk van het aantal aanvragen wordt een keuze gemaakt uit de
aanmeldingen.

Het beschikbare budget wordt over de geselecteerde initiatieven
verdeeld. Het budget wordt over alle dorpskernen verdeeld (max. 2
aanvragen per dorpskern, maar OP = OP).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Melanie
Schonenberg via m.schonenberg-seelen@drutenwijchen.nl

Met vriendelijke groet,

  Marijke Cornelissen

  Medewerker Subsidie- en accommodatiebeheer

Lees verder