Integrale aanpak Deest

De gemeente is op diverse plaatsen in Deest samen met de inwoners bezig
met de verfraaiing en verduurzaming van ons dorp. Deze projecten worden
in onderlinge samenhang uitgevoerd en dat noemt men een integrale
aanpak. Het dorpsplein wordt opnieuw ingericht, evenals de Vriezeweg.
Er is een groenplan en er komt een plan voor duurzame warmte in Deest.
Als u vragen hebt met betrekking tot deze projecten kunt u contact
opnemen met de genoemde contactpersonen.

Activiteiten integrale aanpak Deest met contactpersonen

 

Lees verder

Buurtfonds Gemeente Druten

Sinds een jaar bestaat er een Buurtfonds in de gemeente Druten.

Een particulier of niet commerciële vrijwilligersorganisatie kan dan een
financiële aanvraag indienen via een laagdrempelige procedure.

Dit Buurtfonds is een gemeentelijk steuntje in de rug voor het opzetten
van particuliere initiatieven,

activiteiten en/of voorzieningen, die bijdragen aan het algemeen welzijn
en de leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp.

Ongetwijfeld staan er meerdere te trappelen om na de coronacrisis de
draad van weleer weer op te pakken en daarvoor een financieel beroep willen doen op het Buurtfonds.

De aanvraag wordt beoordeeld door een breed samengestelde burgerjury.
Deze jury is echter nog niet helemaal compleet.

Alle dorpen van onze gemeente zijn vertegenwoordigd, behalve
…….Deest!.

Kandidaten voor de zetel, jong en oud kunnen zich melden bij
MeerVoormekaar (www.meervoormekaar.nl)

Heeft u vooraf nog vragen dan kunt u zich in verbinding stellen met
burgerjurylid Th.Roelofs (taj.roelofs@kpnplanet.nl) .

Lees verder

Eerste plantdag Deest

Zoals bekend zal het groen in ons dorp aangepakt en opgeknapt worden met als doel de biodiversiteit van het groen te vergroten. Ieder huishouden heeft onlangs een brief gekregen van de gemeente waarin werd aangekondigd waar men het groen wil aanpassen en hoe men dat wil doen. Bijna iedere straat komt aan de beurt. Zaterdagmiddag 20 maart hebben een aantal vrijwilligers samen met wethouder Willy Brink en onder leiding van André Janssen een start gemaakt met het uitvoeren van het Groenplan Deest. Op verschillende locaties zijn vooral rozen en wat wilgen gepland. Binnenkort start de aannemer met de rest van fase 1 en volgend jaar volgt de tweede fase.

 

 

 

Lees verder

Groenplan Deest

De gemeente heeft in samenwerking met de dorpsraad Deest gekeken naar de kwaliteit van het openbaar groen in Deest. Gezamenlijk is het groenplan Deest opgesteld om op diverse plekken in Deest het groen op te knappen. Dit groenplan is een uitwerking van de groenvisie van Deest.

Wilt u weten wat er in Deest veranderd?
Kijk dan op www.dundroaddeest.nl. Hier vindt u een overzichtskaart en lijst van alle locaties waar we het groen de komende jaren in Deest willen aanpassen.

Heeft u vragen over de aanpassingen van het groen?
Neem dan contact op met groenbeheerder Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 7229 of stuur een mail naar p.van.wolferen@drutenwijchen.nl.

Wilt u meehelpen met het aanplanten van het groen?
Op 17 maart gaan we de entrees van Deest een groene inval geven. We gaan langs de entreewegen groen aanplanten. Wilt u meehelpen? Meld u dan aan bij André Janssen door een mail te sturen naar drieakkers@upcmail.nl.
Heeft u vragen over het groenonderhoud?
Neem dan contact op met uw wijkbeheerder Frans Kersten. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 088 432 7000 of via e-mailadres wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Deest groenplan deelplannen

Deest groenplan overzichtskaart

visie project bijVoorbeeld Deest Andre Janssen

Lees verder

Agenda duurzame verwarming Deest online informatieavonden

Online informatieavonden, meld je nu aan!
In maart en april organiseren we 2 online informatieavonden:

Donderdag 11 maart: deze avond vertelt de techniekwerkgroep over verschillende duurzame alternatieven voor aardgas. De techniekwerkgroep bestaat uit inwoners van Deest die ondersteuning krijgen van professionals.

Donderdag 8 april: deze avond bespreken we de resultaten van de vragenlijst. Heb je de vragenlijst nog niet ingevuld? Doe dit dan alsnog. Invullen kan tot 22 maart via >deze link

De avonden starten om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.

Ben je nieuwsgierig of wil je meepraten? Meld je aan! Stuur een e-mail naar warmtedeest@drutenwijchen.nl. Wij sturen je daarna een link zodat je de online avond kunt volgen.
Tot dan!

Lees verder

Aanmelding warmtescan op 8 maart 2021 in Deest

De overheid heeft een landelijke doelstelling bepaald om voor 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij te maken. Gemeente Druten heeft Deest aangewezen als eerste wijk binnen de gemeente waar onderzoek gedaan wordt naar alternatieve duurzame energiebronnen. De opdracht voor dit onderzoek is gegund aan Nevision, via het platform Crowdheating.com, en EnergieSamen als gesprekspartner voor de inwoners van Deest.

De plannen voor een aardgasvrije wijk werden door het Drutense gemeentebestuur al bij de vorige begrotingsbehandeling gelanceerd. Deest wordt binnen Druten de voorloper om onderzoek te doen naar alternatieven duurzame energiebronnen in plaats van aardgas. Wat het beste alternatief is, is op dit moment nog niet duidelijk. De inwoners van Deest bepalen de komende maanden mee wat de beste oplossing voor het dorp is.

Gemengd dorp
Deest is het ideale dorp om te starten met de energietransitie. Het is een dorp met veel woningen die gebouwd zijn tussen 1960 en 1980. De praktijk leert dat bij veel woningen uit deze periode er nog enkele stappen te zetten zijn met betrekking tot verduurzamen.

Een groot deel van de woningen is in handen van woningstichting Woonwaarts. Naast de inwoners van Deest wordt ook Woonwaarts betrokken bij het onderzoek. Woonwaarts start binnenkort met het renoveren en verduurzamen van de woningen in Wilgenland. Onderdeel hiervan is deze woningen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Daarnaast is op termijn een vernieuwing van het gasnetwerk nodig. Dit maakt Deest meer dan geschikt voor dit onderzoek, aldus de gemeente Druten.

Duur?
Een overstap van gas naar bijvoorbeeld een warmtepomp of een warmtenet voor een heel dorp is niet gratis. Guy Hendriks, energieadviseur bij de firma Crowdheating benadrukt dat een overstap ook geld óplevert.

“Je energiekosten gaan omlaag, je investeert in het milieu en je omgeving en je huis wordt meer waard. Bovendien moeten we met zijn allen van het gas af voor 2050 en dan kun je niet wachten tot het bijna 2050 is.”

EnergieSamen is gestart met gesprekken met inwoners van het dorp voor het opzetten van een klankbordgroep ofwel buurtteam. “Het doel is om zoveel mogelijk samen met de bewoners optrekken en hen te helpen waar dat kan. Samen met de buurt krijgen we dit voor elkaar.”

Buurtteam
Ieder dorp heeft wel een inwoner van het type ondernemer, techneut, verbinder of aanpakker. Deze kwaliteiten gebruiken we om een buurtteam te vormen die voor de belangen van alle bewoners opkomt. De komende maanden worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin we samen met het buurtteam aan het werk gaan.

>Ja ik meld me aan voor het buurtteam van Deest.

Is jouw woning geschikt?
Veel bewoners staan open voor verandering. Ze vragen zich wel hardop af wat er nodig is en wie er opdraait voor de kosten. De ervaring leert dat veel bewoners in de loop van de tijd al energiebesparende maatregelen hebben gerealiseerd. Vaak is er niet veel meer nodig om een woning geschikt te maken voor de overstap naar aardgasvrij.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedere bewoner het inzicht krijgt wat de stap naar aardgasvrij voor hem of haar betekent. Daarom mag iedere bewoner van Deest gratis gebruik maken van dit online platform crowdheating.com.

Crowdheating platform gaat live, doe de huisscan
Vanaf nu kun je de huisscan invullen. In slechts enkele minuten tijd heb je inzichtelijk of jouw huis reeds geschikt is om van het aardgas af te kunnen of wat jij eventueel zelf nog kunt doen om klaar te zijn voor deze stap.

Hoe doe je dit:
Klik op “Meld je huis aan”.
Controleer de gegevens van je huis.
Op dat moment halen wij de bekende publieke data op. Deze data tonen wij direct aan jouw. Deze data kun je aanpassen of toevoegen al naar gelang dit nodig is.
Pas de gegevens van je huis aan en stuur deze anoniem door.

>Meld je huis aan

TIP
Zorg dat je het actuele jaarlijkse energieverbruik bij de hand hebt.

Wat ontvang je van ons?
Een rapport op maat waarin wij jouw tips geven over verdere verduurzaming van je huis, een indicatie van de kosten hiervan en een indicatie van de maandelijkse lastenbesparing.

Wat doen wij met jouw gegevens?
Deze gegevens gebruiken wij in ons onderzoek om het energieverbruik in Deest vast te stellen. Deze informatie is noodzakelijk om te berekenen hoeveel energie een alternatieve energiebron moet leveren zodat jij in de toekomst aardgasvrij kunt wonen.

Je helpt toch net als jouw buren mee aan het verduurzamen van Deest?

Lees verder

Jeugd aan Zet Wintereditie 2021

Door corona zijn er veel minder activiteiten voor jongeren. Jongeren
hebben daardoor minder uitdaging. Minder actief zijn is niet goed voor
de gezondheid. De gemeenten Druten en Wijchen willen daarom activiteiten
voor jongeren stimuleren. Organisaties, ondernemers, verenigingen en
stichtingen die met jongeren werken kunnen daarom nu een bijdrage
aanvragen voor het organiseren van een jongerenactiviteit.

De gemeenten Druten en Wijchen hebben van de Rijksoverheid budget
gekregen om activiteiten voor jongeren te stimuleren. Dit geld krijgt de
gemeente vanuit het project Jeugd aan Zet (wintereditie 2021).

De bijdrage bedraagt € 10.000,- per gemeente.

We stellen max. 1.000 euro per aanvraag beschikbaar. Organisaties kunnen
tot en met 28 maart 2021 een aanvraag doen.

De belangrijkste _spelregels_ zijn:

•        De jeugdactiviteit is gericht is op kinderen en jongeren t/m
17 jaar.

•        De jeugd wordt betrokken bij organisatie en uitvoering van de
activiteit.

•        Er kan maar één keer een subsidie worden aangevraagd voor
het organiseren van de jeugdactiviteit.

•        Het mag ook een online activiteit zijn.

•        De jeugdactiviteit voldoet aan de huidige coronamaatregelen .
Deze huidige maatregelen gelden in ieder geval t/m 2 maart 2021. Mochten
de maatregelen veranderen, dan informeren wij u hier over.

•        Afhankelijk van de activiteit kunnen er nog aanvullende
voorwaarden zijn. We nemen in die gevallen contact op met de
organisatie.

•        Voor deze tijdelijke regeling geldt de Algemene
Subsidieverordening 2020. Alléén rechtspersonen kunnen de subsidie
aanvragen en ontvangen.

•        De activiteit vindt plaats voor 23 april 2021.

Beoordeling aanvraag en meer informatie

Afhankelijk van het aantal aanvragen wordt een keuze gemaakt uit de
aanmeldingen.

Het beschikbare budget wordt over de geselecteerde initiatieven
verdeeld. Het budget wordt over alle dorpskernen verdeeld (max. 2
aanvragen per dorpskern, maar OP = OP).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Melanie
Schonenberg via m.schonenberg-seelen@drutenwijchen.nl

Met vriendelijke groet,

  Marijke Cornelissen

  Medewerker Subsidie- en accommodatiebeheer

Lees verder

Inventarisatie Duurzame Openbare ruimte Deest

Beste inwoner of partnerorganisatie in Deest,

Graag nodigen we jou uit om samen met ons in beeld te brengen wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter/ uitstraling te geven. Dit hadden we graag gedaan met een Duurzaam Deest Wandeling maar gezien corona is het niet mogelijk om fysiek met meerdere mensen de situatie in kaart te brengen en ideeën te delen. Daarom doen we het nu als volgt:

 

1.    Inventarisatieformulier: 

Bijgaand treffen jullie een inventarisatieformulier aan met 5 vragen. Aan jullie het verzoek om dit formulier in te vullen op basis van de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING (zie onderstaand). Je kunt je antwoorden in dit formulier verwerken en met bijbehoren foto’s of schetsen sturen naar a.schreven@drutenwijchen.nl. Svp voor 23 februari 2021.

 

2.    Online bijeenkomst: Op 4 maart 15.30-17.00 uur organiseren we een online Deest safari. Daar bespreken we de eerste uitkomsten van de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING en werken we de ideeën voor Deest verder uit. Je kunt je hiervoor aanmelden via a.schreven@drutenwijchen.nl. Svp voor 1 maart 2021.

 

Waarom?

In Deest werken we aan een integrale aanpak Deest, zie bijlage. Dit plan is in december 2020 door de raad vastgesteld. Eén van de deelprojecten hierin is Duurzame Openbare Ruimte Deest. We willen samen met jullie in beeld brengen wat er nodig is om de openbare ruimte in Deest een duurzaam karakter/ uitstraling te geven. Deest is eerder aangewezen als pilot in duurzaamheid. Duurzaamheid is breder dan het energievraagstuk. Het gaat ook over meer groen, minder stenen, meer ruimte voor water, sociaal contact, nieuwe vormen van mobiliteit enzovoort. In dit project willen we in beeld brengen wat precies onze ambitie wordt in het versterken van groen, terugdringen van verstening en het creëren van een klimaatadaptieve omgeving in Deest en wat dit betekent qua kosten. Op basis van jullie input stellen we voor april 2021 een voorstel op voor de raad zodat we de raad kunnen vragen om budget voor 2022 e.v. Wat we al binnen bestaand budget en capaciteit aan kunnen pakken, pakken we zo spoedig mogelijk op. Grotere projecten kunnen we per 2022 e.v. oppakken als de raad instemt met ons voorstel om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.

 

WAT Duurzaam Deest Wandeling

WAT staat voor Walking Apart Together. Gezien corona is het niet mogelijk om op korte termijn samen een fysieke wandeling te maken. Daarom willen we je vragen om zelf of samen met een andere inwoner/partnerorganisatie de WAT DUURZAAM DEEST WANDELING te maken en in beeld te brengen waar volgens jou de kansen en uitdagingen liggen in relatie tot een Duurzame openbare ruimte Deest. Het kader is de kern Deest. Het buitengebied hoort hier dus ook bij. Wees gerust creatief en kijk vanuit een brede bril. Het gaat om fysiek, sociaal, groen, water, mobiliteit en energie. Kijk naar kansen en uitdagingen. Wat is er mogelijk? En wat is hiervoor nodig? Waar kunnen we waarde creëren en wat moet er echt gebeuren. Weet je al welke regels hierin een belemmering kunnen zijn? Geef ze dan aan.

 

Ken je mensen die het ook leuk en zinvol vinden om deel te nemen aan deze inventarisatie en de online Deest safari. Stuur deze uitnodiging dan gerust door. Als er nog vragen zijn dan horen we het graag. Ook hiervoor kun je contact opnemen met a.schreven@drutenwijchen.nl.

 

We hopen dat je meedoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Vanessa Zondag

Strategisch Adviseur Bestuur en Organisatie

Bijlage 1 Integrale aanpak Deest Duurzame Openbare Ruimte in Deest – Wat Waarom Wie Inventarisatielijst Deest

 

Lees verder